ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 2000"

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Προώθηση ενός κοινού για τους λαούς της Ευρώπης πολιτιστικού χώρου.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

04/04/2001, 15/05/2020

ΌΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι αιτούντες πρέπει να είναι δημόσιοι ή ιδιωτικοί πολιτιστικοί οργανισμοί με νομική υπόσταση των οποίων η κύρια δραστηριότητα αφορά τον πολιτιστικό τομέα και απευθύνεται άμεσα στο κοινό, να εδρεύουν είτε σε ένα από τα 15 κράτη μέλη της Ε.Ε., είτε σε μία από τις 3 χώρες ΕΟΧ/ΕΖΕΣ είτε σε μία από τις ακόλουθες δέκα χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης: Βουλγαρία, Δημοκρατία της Τσεχίας, Εσθονία, Λετονία, Λιθουανία, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία, Σλοβακία και Σλοβενία.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

1 έτος (εκτός από σχέδια συμφωνιών συνεργασίας

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Οι προτεραιότητες του προγράμματος ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ για την τρέχουσα περίοδο εφαρμογής (έτος 2001) είναι οι κάτωθι:

Ι. Κοινή πολιτιστική κληρονομιά (κινητή, ακίνητη, αρχιτεκτονική και αρχαιολογική κληρονομιά

α. Χρηματοδοτική ενίσχυση σε περίπου 40 πειραματικές, καινοτόμες ή ειδικές ενέργειες, διάρκειας 1 έτους, για:

  • Συνεργασία μεταξύ μουσείων για την ανάδειξη της κινητής ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς. Τα σχέδια θα πρέπει να βασίζονται στην ψηφιακή τεχνολογία και την πολυγλωσσική προσέγγιση.
  • Περιοδεύουσες εκθέσεις για την προβολή στοιχείων της ευρωπαϊκής κινητής πολιτιστικής κληρονομιάς που χαρακτηρίζουν την ίδια περίοδο ή το ίδιο καλλιτεχνικό ρεύμα.
  • Εργασίες συντήρησης και αναστήλωσης στοιχείων αστικής, στρατιωτικής ή θρησκευτικής και ακίνητης ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς που χρονολογούνται μεταξύ 10ου και 15ου αιώνα.
  • Έργα που αφορούν 46c την πρόσβαση των νέων και των κοινωνικά μειονεκτούντων ομάδων στην ακίνητη και αρχαιολογική πολιτιστική κληρονομιά.

β. Χρηματοδοτική ενίσχυση σε 4-8 πολυετείς συμφωνίες συνεργασίας για την προβολή της ευρωπαϊκής διάστασης της ενάλιας αρχαιολογίας, της αρχιτεκτονικής και της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς, των αρχείων και των πολιτιστικών κινημάτων ή σχολών του 19ου ή του 20ου αιώνα.

γ. Χρηματοδοτική ενίσχυση για 4 Ευρωπαϊκά εργαστήρια πολιτιστικής κληρονομιάς

ΙI. Ευρωπαϊκή καλλιτεχνική και λογοτεχνική δημιουργία

α. Χρηματοδοτική ενίσχυση σε 50 πειραματικές, καινοτόμες ή ειδικές ενέργειες, διάρκειας 1 έτους, οι οποίες θα αφορούν:
-Βιβλία και ανάγνωση: χρήση νέων και τεχνολογιών στον τομέα της λογοτεχνικής δημιουργίας, της συνεργασίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο συγγραφέων διαφορετικών ειδών λογοτεχνικής δημιουργίας, της προώθησης της ανάγνωσης και της συγγραφής.
-Καλλιτεχνική δημιουργία: σχέδια συνεργασίας για τη διερεύνηση των δυνατοτήτων που προσφέρονται από τις νέες τεχνολογίες στην ανάπτυξη ή τη διάδοση πρωτότυπων καλλιτεχνικών παραγωγών.
-Σχέδια συνεργασίας για την προώθηση νέων μορφών έκφρασης στον τομέα των εικαστικών τεχνών, των εφαρμοσμένων τεχνών και των τεχνών του θεάματος και για τη χρήση νέων τρόπων παρουσίασης στο κοινό
-Σχέδια προώθησης των ευρωπαϊκών καλλιτεχνικών κινημάτων και των μουσικών έργων σε όλη την Ευρώπη, περιλαμβανόμενης της πρόσβασης σε ευρωπαϊκούς χώρους συναυλιών και σε ευρωπαϊκά φεστιβάλ
-Σχέδια συνεργασίας για το συνδυασμό πολιτιστικής διάδοσης, καλλιτεχνικής δημιουργίας και κοινωνικής ένταξης.
-Περιοδεύουσες εκθέσεις για την παρουσίαση νέων μορφών καλλιτεχνικής έκφρασης-ειδικότερα αυτών που βασίζονται στη χρήση νέων τεχνολογιών και που απευθύνονται σε νέους και σε άτομα με ειδικές ανάγκες.

β) Χρηματοδοτική ενίσχυση για 50 μεταφράσεις λογοτεχνικών έργων Ευρωπαίων συγγραφέων που γράφτηκαν μετά το 1950 (συμπεριλαμβανόμενης της παιδικής λογοτεχνίας).

γ) Χρηματοδοτική ενίσχυση για 7-14 πολυετείς συμφωνίες συνεργασίας στον τομέα του σύγχρονου χορού, των οπτικών και εφαρμοσμένων τεχνών, της όπερας και του λυρικού θεάτρου και της λογοτεχνικής δημιουργίας.

δ) Χρηματοδοτική ενίσχυση για 5 γεγονότα (φεστιβάλ, εκθέσεις, κ.λ.π.) για την προώθηση του διαπολιτιστικού διαλόγου που θα λάβει χώρα σε τρίτη χώρα μη μετέχουσα στο πρόγραμμα.

III. Αμοιβαία γνώση του πολιτισμού και της ιστορίας των λαών της Ευρώπης

α) Χρηματοδοτική ενίσχυση για 15 πειραματικές, καινοτόμες ή ειδικές ενέργειες, διάρκειας 1 έτους, για:
-την ανάδειξη των ευρωπαϊκών κοινών πολιτιστικών αξιών και της κοινής πολιτιστικής κληρονομιάς με τη χρήση ψηφιακής τεχνολογίας και μέσω πολυγλωσσικής προσέγγισης
-την ανάδειξη και την εμβάθυνση του θέματος των κοινών χώρων ιστορικής μνήμης και των κοινών πολιτιστικών και ιστορικών στιγμών των Ευρωπαίων
-την προώθηση θεμάτων και ρευμάτων σκέψης χαρακτηριστικών που χαρακτηρίζουν τον 18ο και 19ο αιώνα στην Ευρώπη.

β) Χρηματοδοτική ενίσχυση για 6 πολυετείς συμφωνίες συνεργασίας με θέμα:
-την αλληλεπίδραση μεταξύ διαφορετικών φιλοσοφικών και θρησκευτικών κινημάτων στην Ευρώπη από τον 1ο έως τον 9ο αιώνα Μ.Χ.
-την επίδραση του Διαφωτισμού στη σύγχρονη Ευρωπαϊκή κοινωνία και την οικοδόμηση της Ευρώπης
-την αμοιβαία γνώση της ιστορίας και των πολιτισμών των λαών της Ευρώπης στο πλαίσιο της εξωσχολικής παιδείας στην Ευρώπη από το ευρύ κοινό.

γ)Χρηματοδοτική ενίσχυση θα δοθεί σε 3 εκδηλώσεις οι οποίες θα τιμήσουν, κατά το 2001, την 100η επέτειο από τον θάνατο του Verdi. Οι εκδηλώσεις αυτές θα πρέπει να έχουν ισχυρό ευρωπαϊκό χαρακτήρα και θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην παρουσίαση του ευρωπαϊκού καλλιτεχνικού και ιστορικού πλαισίου μέσα στο οποίο αναπτύχθηκε το έργο του Verdi.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι η 4η Απριλίου 2001 για όλα τα σχέδια εκτός των συμφωνιών συνεργασίας. Για τα σχέδια συμφωνιών συνεργασίας η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι η 15η Μαίου 2001.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ
  1. Απόφαση Αριθ. 508/2000/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του προγράμματος Πολιτισμός 2000
  2. Εφαρμογή του Προγράμματος για το 2001 και Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων (Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.)
  3. Έντυπα αιτήσεων για το έτος 2001
  4. Οδηγός για τη διαχείριση επιδοτήσεων
ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

1. European Commission, Policy development in the cultural sphere, Culture 200 Framework Programme, 100 Rue Belliard - Bureau 5/21, B-1049 Brussels,
URL: http://europa.eu.int/comm/culture/index_en.html

2. Πολιτιστικό σημείο επαφής στην Ελλάδα:
κ. Γεώργιος Λιόντος, Υπουργείο Πολιτισμού, Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, Ερμού 17, 105 63 Αθήνα, τηλ.: 323.0293, fax: 331.0796, e-mail: Georgios.Liontos@dseee.culture.gr,
URL: http://www.ccp.culture.gr