Δ & Α ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ


 

    ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  • Παραγωγή δομικών υλικών
  • Καινότυπο μεταλλικό υλικό

   ΣΧΟΛΙΑ

  • Ενδιαφέρον για εξαγωγές
Χρόνια λειτουργίας : 18

Αριθμός εργαζομένων : 5

Κύκλος εργασιών : 80,000,000  

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : 
Δ. Καφαντάρης

 


I.Z. IOANNINA

TEL. 57324   FAX. 57327

 

aar002.gif (737 bytes)