Μενού Επιλογών

ΚΕΤΑ Ηπείρου
Νέα - Ανακοινώσεις
Ανοιχτές Προκηρύξεις
Αρθρα
Εργαλειοθήκη
Τοπική Επιχ/τα
Μητρώο Συμβούλων
Εκδηλώσεις
Newsletter
Βιβλιοθήκη
Συχνές Ερωτήσεις

Οδηγός Βέλτιστης Διαδρομής
Όνομα:
Κωδικός:

   
 

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ:
  ΙΝ010
ΤΙΤΛΟΣ:
  INNOBAROMETER 2002
ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ:
  ENTERPRISE DIRECTORATE GENERAL
ΦΟΡΕΑΣ:
  EUROPEAN COMMISSION
ΜΗΝΑΣ:
  ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
ΕΤΟΣ:
  2002
ΠΕΡΙΛΗΨΗ:
  Ο Σκοπός της έρευνας «Καινοτομία 2002: εμπειρία και προτεραιότητες για τους Ευρωπαίους μάνατζερ» ήταν το θέμα της τελευταίας έρευνας Innobarometer η οποία έλαβε χώρα τον Σεπτέμβριο του 2002 για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε 15 Κράτη Μέλη της Ε.Ε. κάτω από το σύστημα της μέτρησης γνώμης σε σημεία κλειδιά. Όπως και το 2001, το αντικείμενο αυτής της έρευνας ήταν η καταμέτρηση της γνώμης των Ευρωπαίων Μάνατζερ σχετικά με τις δυνάμεις και ανάγκες των επιχειρήσεών τους για καινοτομία, οι επενδύσεις σε αυτή και τα αποτελέσματα, όπως και η πραγματική πρακτική για συνεργασία και η μεταφορά γνώσης. Συμπληρωματικά, μεγάλη σημασία δόθηκε στον ρόλο της εκπαίδευσης και γνώσης, στην ανάπτυξη διοικητικών προσεγγίσεων σχετικά με την καινοτομία και την συνεισφορά της σε επιχειρήσεις. Επίσης στόχευσε στην αξιολόγηση της αγοράς και πως αυτή μπορεί να αποτελέσει πλεονέκτημα για τις επιχειρήσεις της Ε.Ε. Το πρώτο μέρος της έρευνας, το οποίο έλαβε χώρα τον Απρίλιο και Μάιο του 2001, είχε προβλεφθεί από την Επιτροπή σε επικοινωνία με το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως «Καινοτομία σε μια οικονομία βασιζόμενη στην γνώση», Σεπτέμβριος 2001. Η έρευνα για την γνώμη σχετικά με την καινοτομία, έδωσε μια ακόμη ώθηση στην διαμορφωμένη εικόνα μιας κοινωνίας ανοικτής στην καινοτομία.

 

  
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Γ' ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
Ε.Π. "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ"
    © Copyright 2003-2007 KETA Epirus. All Rights Reserved