ΚΕΝΤΡΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ &
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ


Μενού Επιλογών

Εκδηλώσεις
Newsletter
Βιβλιοθήκη
Συχνές Ερωτήσεις (FAQs)


Οδηγός Βέλτιστης Διαδρομής
Όνομα:
Κωδικός:

 

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ:
  Β0171
ΤΙΤΛΟΣ:
  ΟΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ:
  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΕΛΕΙΤΗΣ
ΦΟΡΕΑΣ:
  ΟΠΕ - ΙΕΣ
ΜΗΝΑΣ:
 
ΕΤΟΣ:
  1993
ΠΕΡΙΛΗΨΗ:
  Ηεπιστημη που ασχολείται τόσα με τις τέχνικές και τους τρόπους συλλογής, επεξεργασίας και οργάνωσης των διαφόρων δεδομένων, όσο και με τις μεθόδους της καταλλήλης παρουσίασης και ανάλυσης των δεδομένων αυτών, είναι η στατιστική. Σκοπός των παραπάνω είναι η συστηματική μελάτη και η εξαγωγή συμπερασμάτων, που θα είναι χρήσιμα στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.