ΚΕΝΤΡΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ &
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ


Μενού Επιλογών

Εκδηλώσεις
Newsletter
Βιβλιοθήκη
Συχνές Ερωτήσεις (FAQs)


Οδηγός Βέλτιστης Διαδρομής
Όνομα:
Κωδικός:

 

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ:
  ΙΝ013
ΤΙΤΛΟΣ:
  ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΙΝ012)
ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ:
  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΦΟΡΕΑΣ:
  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΜΗΝΑΣ:
  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
ΕΤΟΣ:
  2001
ΠΕΡΙΛΗΨΗ:
  Ο Ευρωπαϊκός Πίνακας Καινοτομίας απαντά στην ρητή απαίτηση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Λισσαβόνας. Στην Λισσαβόνα, η Ένωση έθεσε τον σύνθετο στόχο της ενδυνάμωσης της κοινωνικής συνοχής και την ανάπτυξή της σε ανταγωνιστική και δυναμική οικονομία βασισμένη στην γνώση, για την επόμενη δεκαετία. Θέτοντας το Ευρωπαϊκό πεδίο για την έρευνα και καινοτομία συμφωνήθηκε ένα από τα «κλειδιά» να είναι η καλύτερος συνδυασμός των δυνατοτήτων της Ένωσης και των Κρατών Μελών.