Μενού Επιλογών

ΚΕΤΑ Ηπείρου
Νέα - Ανακοινώσεις
Ανοιχτές Προκηρύξεις
Αρθρα
Εργαλειοθήκη
Τοπική Επιχ/τα
Μητρώο Συμβούλων
Εκδηλώσεις
Newsletter
Βιβλιοθήκη
Συχνές Ερωτήσεις

Οδηγός Βέλτιστης Διαδρομής
Όνομα:
Κωδικός:

   
 

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ:
  ΙΝ057
ΤΙΤΛΟΣ:
  BUSINESS PROCESS RE-ENGINEERING BPR
ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ:
  SOTIRIS ZIGIARIS
ΦΟΡΕΑΣ:
  BPR HELLAS S.A
ΜΗΝΑΣ:
  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
ΕΤΟΣ:
  2000
ΠΕΡΙΛΗΨΗ:
  Η διαδικασία που αναφέρεται σε αυτή την μελέτη, περιλαμβάνει τις αλλαγές και διαδικασίες στο επιχειρησιακό περιβάλλον. Το συνολικές τεχνολογικές, ανθρώπινες, και οργανωτικές διαστάσεις μπορεί να αλλάξουν. Η πληροφορική παίζει σημαντικό ρόλο στην διαδικασία αυτή μιας και παρέχει αυτοματισμούς γραφείου, επιτρέπει σε μια επιχείρηση να εντοπίζεται από διάφορες τοποθεσίες, παρέχει ευελιξία στις κατασκευές, επιτρέπει γρήγορη μεταφορά σε πελάτες και υποστηρίζει γρήγορες και μη γραφειοκρατικές συνδιαλλαγές. Γενικά λοιπόν, επιτρέπει μια αποτελεσματική και επαρκής αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο οι εργασίες εφαρμόζονται.

 

  
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Γ' ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
Ε.Π. "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ"
    © Copyright 2003-2007 KETA Epirus. All Rights Reserved