ΚΕΝΤΡΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ &
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ


Μενού Επιλογών

Εκδηλώσεις
Newsletter
Βιβλιοθήκη
Συχνές Ερωτήσεις (FAQs)


Οδηγός Βέλτιστης Διαδρομής
Όνομα:
Κωδικός:

 

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ:
  ΙΝ063
ΤΙΤΛΟΣ:
  PROJECT MANAGEMENT
ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ:
  ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΑΚΟΥΡΟΣ - ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΕΛΕΣΙΔΗΣ
ΦΟΡΕΑΣ:
  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΜΗΝΑΣ:
  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
ΕΤΟΣ:
  2000
ΠΕΡΙΛΗΨΗ:
  Το Project Management προέκυψε από την ανάπτυξη των αναγκών για την ύπαρξη σύνθετων και σοφιστικέ αγαθών και υπηρεσίες καθώς και λόγω της επέκτασης της ανθρώπινης γνώσης. Τα πρώτα δύο στοιχεία εξαρτώνται από την συνολική σχεδίαση των προϊόντων και την παραγωγή-διανομή τους και το τελευταίο επιτρέπει μια σειρά ακαδημαϊκών συμπεριφορών να συνεισφέρουν στην ανάπτυξη των αγαθών και υπηρεσιών. Η διαδικασία αυτή λοιπόν είναι μια συστοιχία κανόνων, μεθόδων και τεχνικών για αποτελεσματικό σχεδιασμό βασισμένο στους στόχους της επιχείρησης, και την εφαρμογή σχεδίου ελέγχου, προγραμματισμού και ανασχεδιασμού στην διοίκηση προγραμμάτων και σχεδίων.