ΚΕΝΤΡΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ &
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ


Μενού Επιλογών

Εκδηλώσεις
Newsletter
Βιβλιοθήκη
Συχνές Ερωτήσεις (FAQs)


Οδηγός Βέλτιστης Διαδρομής
Όνομα:
Κωδικός:

 

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ:
  ΙΝ065
ΤΙΤΛΟΣ:
  R & D FINANCING
ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ:
  LEIA
ΦΟΡΕΑΣ:
  LEIA
ΜΗΝΑΣ:
  ΜΑΡΤΙΟΣ
ΕΤΟΣ:
  2000
ΠΕΡΙΛΗΨΗ:
  Αν και η χρηματοδότηση δεν παίζει ρόλο εκτίναξης στην τεχνολογική καινοτομία, ωστόσο συχνά η έλλειψή της την περιορίζει. Η έλλειψη χρηματοδότησης αποτελεί το βασικό «παράπονο» των επιχειρήσεων και ετοιμάζει τον κύριο εξωτερικό εισβολές για την καινοτομία. Για αυτό το λόγο καταλήγουμε στο ότι τα χρηματοδοτικά εργαλεία οδηγούν κάθε επιχείρηση να χρησιμοποιήσουν το κατάλληλο ώστε να επιτύχει τους στόχους της.