ΚΕΝΤΡΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ &
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ


Μενού Επιλογών

Εκδηλώσεις
Newsletter
Βιβλιοθήκη
Συχνές Ερωτήσεις (FAQs)


Οδηγός Βέλτιστης Διαδρομής
Όνομα:
Κωδικός:

 

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ:
  ΙΝ066
ΤΙΤΛΟΣ:
  SUPPLY CHAN MANAGEMENT
ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ:
  ΣΩΤΗΡΗΣ ΖΙΓΑΡΗΣ
ΦΟΡΕΑΣ:
  BPR HELLAS S.A
ΜΗΝΑΣ:
  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
ΕΤΟΣ:
  2000
ΠΕΡΙΛΗΨΗ:
  Οι μεγαλύτερες εταιρείες στον κόσμο ανακαλύπτουν νέες πηγές ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Αυτό ονομάζεται η Διοίκηση της Αλυσίδας Προσφοράς κι περιλαμβάνει όλες εκείνες τις ολοκληρωμένες δράσεις που φέρουν το προϊόν στην αγορά και ικανοποιούν τους καταναλωτές. Η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει πεδία από τις κατασκευαστικές λειτουργίες, την αγορά, την μεταφορά και την φυσική διανομή σε ένα ενοποιημένο πρόγραμμα. Η επιτυχημένη διοικητική αυτή λειτουργία ελέγχει και συντονίζει όλες τις δράσεις σε μια παρόμοια στρατηγική. Επίσης δικτυώνει τους εταίρους στην αλυσίδα.