Μενού Επιλογών

ΚΕΤΑ Ηπείρου
Νέα - Ανακοινώσεις
Ανοιχτές Προκηρύξεις
Αρθρα
Εργαλειοθήκη
Τοπική Επιχ/τα
Μητρώο Συμβούλων
Εκδηλώσεις
Newsletter
Βιβλιοθήκη
Συχνές Ερωτήσεις

Οδηγός Βέλτιστης Διαδρομής
Όνομα:
Κωδικός:

   
 

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ:
  ΙΝ068
ΤΙΤΛΟΣ:
  TECHNONOLOGY CLINICS
ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ:
  MARTIN RHISIART, GARDEN RODERTS, MEIRION THOMAS
ΦΟΡΕΑΣ:
  CARDIFF UNIVERSITY
ΜΗΝΑΣ:
  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
ΕΤΟΣ:
  1999
ΠΕΡΙΛΗΨΗ:
  Μεγάλες εταιρείες συνήθως έχουν αρκετούς οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους ώστε να τους επιτρέπεται η εφαρμογή σύνθετων τεχνολογικών θεμάτων. Για τις ΜΜΕ από την άλλη μεριά οι καθημερινές πιέσεις για την λειτουργία των επιχειρήσεων σημαίνει ότι λίγοι μπορούν να διαθέσουν χρόνο και πόρους που απαιτούνται για την αναγνώριση προβλημάτων και ευκαιριών σχετικά με την εφαρμογή νέων τεχνολογιών. Η τεχνική που αναλύεται εδώ είναι μια δραστηριότητα που εφαρμόζεται από την τεχνική υποστήριξη ενός οργανισμού στοχεύοντας στην σύγκλιση των προτεραιοτήτων στην ανάπτυξη ΜΜΕ, την επίλυση σχετικών προβλημάτων, την παρακολούθηση της τεχνολογίας και την μεταφορά αυτής.

 

  
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Γ' ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
Ε.Π. "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ"
    © Copyright 2003-2007 KETA Epirus. All Rights Reserved