ΚΕΝΤΡΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ &
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ


Μενού Επιλογών

Εκδηλώσεις
Newsletter
Βιβλιοθήκη
Συχνές Ερωτήσεις (FAQs)


Οδηγός Βέλτιστης Διαδρομής
Όνομα:
Κωδικός:

 

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ:
  ΙΝ069
ΤΙΤΛΟΣ:
  TECHNOLOGY EVALUATION
ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ:
  ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΑΚΟΥΡΟΣ
ΦΟΡΕΑΣ:
  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΜΗΝΑΣ:
  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
ΕΤΟΣ:
  2000
ΠΕΡΙΛΗΨΗ:
  Η τεχνική Αξιολόγησης αφορά μια σειρά κανόνων, μεθόδων και τεχνικών – εργαλείων για την αποτελεσματική αξιολόγηση της πιθανής αξίας για την τεχνολογία και την προσφορά της στην ανταγωνιστικότητα μιας εταιρείας και της αύξησης κερδών της. Αποτελεί πολύ σημαντική τεχνική για την εφαρμογή της καινοτομίας όπως η μεταφορά τεχνολογίας και η καλύτερη χρήση της με την αναγνώριση ιδεών και αξιολόγησης καινοτομίας.