ΚΕΝΤΡΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ &
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ


Μενού Επιλογών

Εκδηλώσεις
Newsletter
Βιβλιοθήκη
Συχνές Ερωτήσεις (FAQs)


Οδηγός Βέλτιστης Διαδρομής
Όνομα:
Κωδικός:

 

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ:
  ΙΝ071
ΤΙΤΛΟΣ:
  BUSINESS INTELLIGENCE TECHONOLOGY WATCH
ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ:
  LEIA
ΦΟΡΕΑΣ:
  LEIA
ΜΗΝΑΣ:
  ΜΑΡΤΙΟΣ
ΕΤΟΣ:
  2000
ΠΕΡΙΛΗΨΗ:
  Πρέπει να κατανοήσουμε την τεχνολογική καινοτομία σαν ένα απαραίτητο εργαλείο για την αναγνώρισή της ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά. Η χρήση πληροφοριών παίζει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη των οργανισμών και των καινοτόμων δράσεων των εταιρειών. Όλα αυτά μας επιτρέπουν να έχουμε μια πλήρη εικόνα για τους ανταγωνιστές, προμηθευτές, τις αγορές και τις τεχνολογικές καινοτομίες. Μέσω αυτών των πληροφοριών μια επιχείρηση συνδέεται με τις ανάγκες του πελάτη της και τις νέες τεχνολογίες και έτσι βοηθά την εφαρμογή καινοτομιών στην αγορά με το χαμηλότερο κόστος. Η διαδικασία ονομάζεται Επιχειρησιακή Νοημοσύνη και αναφέρεται ως η διαδικασία από την οποία οι επιχειρήσεις επεξεργάζονται τις πληροφορίες δραστικά. Οι πληροφορίες αυτές χρησιμοποιούνται στον αντίποδα των κοινωνικοοικονομικών αλλαγών και δημιουργούν τις ευκαιρίες και επιχειρηματικές δράσεις.