ΚΕΝΤΡΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ &
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ


Μενού Επιλογών

Εκδηλώσεις
Newsletter
Βιβλιοθήκη
Συχνές Ερωτήσεις (FAQs)


Οδηγός Βέλτιστης Διαδρομής
Όνομα:
Κωδικός:

 

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ:
  ΙΝ015
ΤΙΤΛΟΣ:
  ASSESSMENT OF THE REGIONAL INNOVATION AND TECHNOLOGY TRANSFER STRATEGIES ANDINFRASTRUCTURES (RITTS) SCHEME
ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ:
  DAVID R CHARLES, CLAIRE NAUWELEARS, BENEDICTE MOUTON, DAVID BRADLEY
ΦΟΡΕΑΣ:
  CURDS, MERIT,PAIR, OIR
ΜΗΝΑΣ:
  ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
ΕΤΟΣ:
  2000
ΠΕΡΙΛΗΨΗ:
  Για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μια αξιολόγηση έλαβε χώρα για τις δύο πρώτες υποβολές για το πρόγραμμα RITTS το 1994 και το 1996 (σε σύνολο 42 περιφερειών) η οποία εκπονήθηκε από τις CURDS και MERIT σε συνεργασία με τις PAIR και OIR. Ο στόχος της αξιολόγησης αυτής ήταν η αποκομιδή των αποτελεσμάτων που υπήρχαν ως τότε για το πρόγραμμα ώστε να γίνει η διάχυση αυτών σε ένα ευρύ κοινό. Η πρώτη φάση αποτελούνταν από την συλλογή και επεξεργασία των αναφορών και αρχείων. Η δεύτερη φάση σκόπευε στην κάλυψη των κενών στις διαθέσιμες πληροφορίες με την αποστολή αρχείων στους φορείς διαχείρισης του προγράμματος ώστε να κάνουν τα σχόλιά τους. Η Τρίτη φάση εξέτασε την καλή πρακτική 20 θεματικών πεδίων του προγράμματος.