ΚΕΝΤΡΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ &
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ


Μενού Επιλογών

Εκδηλώσεις
Newsletter
Βιβλιοθήκη
Συχνές Ερωτήσεις (FAQs)


Οδηγός Βέλτιστης Διαδρομής
Όνομα:
Κωδικός:

 

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ:
  Β0238
ΤΙΤΛΟΣ:
  ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΠΙΣΗ
ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ:
  ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΦΟΡΕΑΣ:
  ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΜΗΝΑΣ:
  ΙΟΥΛΙΟΣ
ΕΤΟΣ:
  2003
ΠΕΡΙΛΗΨΗ:
  Το Ευρωπαικό συμβουλιο το οποίο συνηλθε στο Λάκεν στις 14 και 15 Δεκεμβρίου 2001, διαπιστώνοντας ότι η ένωση βρίσκεται σε κρίσιμη καμπή της ύπαρξη της, συγκάλεσε την Ευρωπαική συνέλευση για το μέλλον της Ευρώπης. Η Συνέλευση κατέληξε στις ακόλουθες απαντήσεις ως προς τα ερωτήματα που τέθηκαν στη δ'ηλωση του Λάκεν: - προτείνει καλύτερη κατανομή των αρμοδιοτητών της Ενώσης και των κρατών μελών - συνιστά τη συγχώνευση των Συνθηκών και την απονομή νομικής προσωπικότητας στην Ένωση καθιερώνει απλούστευση των μέσων δράσης της Ένωσης προτείνει μέτρα για περισσότερη δημοκρατία, διαφάνεια και αποτελεσματικότητα στην Ευρωπαική Ένωση, αναπτύσσοντας τη συμβουλή των εθνικών κοινοβουλιών στη νομιμοποίηση του ευρωπαικών θεσμικών οργάνων διαφανέστερη και πιο κατανομή θεσπιζει τα απαραίτητα μέτρα για τη βελτίωση της δομής και την ενίσχυση του ρόλου καθενός από τα τρία Όργανα της Ένωσης, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη τις συνέπειες της διεύρυνσης.