ΚΕΝΤΡΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ &
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ


Μενού Επιλογών

Εκδηλώσεις
Newsletter
Βιβλιοθήκη
Συχνές Ερωτήσεις (FAQs)


Οδηγός Βέλτιστης Διαδρομής
Όνομα:
Κωδικός:

 

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ:
  Β0239
ΤΙΤΛΟΣ:
  ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ
ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ:
  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
ΦΟΡΕΑΣ:
  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
ΜΗΝΑΣ:
 
ΕΤΟΣ:
  2002
ΠΕΡΙΛΗΨΗ:
  Οι Α.Ε, οι ΕΠΕ και κατά μετοχές Ε.Ε που είναι υποχρεωμένες να επιλέγουν τους ελεγκτές τους από τους ορκωτούς ελεγκτές, για την τήρηση των λογιστικών τους βιβλίων υποχρεώουνται να εφαρμόσουν πλήρως το Ελλήνικο Γενικό Λογιστικό Σχέδιο.