Μενού Επιλογών

ΚΕΤΑ Ηπείρου
Νέα - Ανακοινώσεις
Ανοιχτές Προκηρύξεις
Αρθρα
Εργαλειοθήκη
Τοπική Επιχ/τα
Μητρώο Συμβούλων
Εκδηλώσεις
Newsletter
Βιβλιοθήκη
Συχνές Ερωτήσεις

Οδηγός Βέλτιστης Διαδρομής
Όνομα:
Κωδικός:

   
 

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ:
  Β0259
ΤΙΤΛΟΣ:
  ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ
ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ:
  ΝΑΣΟΣ ΜΠΑΣΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ - ΔΕΝΔΙΑ
ΦΟΡΕΑΣ:
  ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΜΗΝΑΣ:
 
ΕΤΟΣ:
  2003
ΠΕΡΙΛΗΨΗ:
  Η Αστική Εταιρία προβλέπεται και ρυθμίζεται με λεπτομεριακό τρόπο από τα άρθρα 741-784 του Αστικού Κώδικα. Η δραστηριότητα της αστικής εταιρίας δεν ενδιαφέρει το Εμπορικό Δίκαιο, γιατί αυτή δεν έχει σκοπό την εμπορία υπό οποιαδήποτε μορφή της. Οι διατάξεις όμως οι οποίες αφορούν την εσωτερική της οργάνωση, την εκπροσώπηση της και την κατανομή των κερδών και ζημιών εφαρμόζονται και στις εμπορικές προσωπικέςεταιρίες, εάν οι μετέχοντες σ' αυτές εταίροι στο καταστατικό της εταιρίας ή κάποιος ειδικότερος Νόμος δεν έχει ρυθμίσει όλα ή ορισμένα από αυτά τα θέματα με διαφορετικό τρόπο.

 

  
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Γ' ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
Ε.Π. "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ"
    © Copyright 2003-2007 KETA Epirus. All Rights Reserved