ΚΕΝΤΡΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ &
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ


Μενού Επιλογών

Εκδηλώσεις
Newsletter
Βιβλιοθήκη
Συχνές Ερωτήσεις (FAQs)


Οδηγός Βέλτιστης Διαδρομής
Όνομα:
Κωδικός:

 

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ:
  ΙΝ017
ΤΙΤΛΟΣ:
  THEMATIC REPORT INNOVATIVE FINANCING
ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ:
  EUROPEAN TREND CHART ON INNOVATION
ΦΟΡΕΑΣ:
  EUROPEAN COMMISSION
ΜΗΝΑΣ:
  ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
ΕΤΟΣ:
  2002
ΠΕΡΙΛΗΨΗ:
  Η αναφορά αυτή συνεχίζει την σειρά ερευνών των τάσεων για την χρηματοδότηση της καινοτομίας στα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα υπό ένταξη μέλη. Βασίζεται σε πληροφορίες οι οποίες συλλέχθηκαν από κάθε κράτους μέλους ανταποκριτές ώστε να δημιουργηθεί ο Πίνακας Τάσεων κατά την τελευταία καταγραφή τον Σεπτέμβριο του 2002.