ΚΕΝΤΡΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ &
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ


Μενού Επιλογών

Εκδηλώσεις
Newsletter
Βιβλιοθήκη
Συχνές Ερωτήσεις (FAQs)


Οδηγός Βέλτιστης Διαδρομής
Όνομα:
Κωδικός:

 

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ:
  ΙΝ018
ΤΙΤΛΟΣ:
  SME POLICY AND THE REGIONAL DIMENSION OF INNOVATION: TOWARDOS A NEW PARADIGM FOR INNOVATION POLICY
ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ:
  CLAIRE NAUWELAERS AND RENI WINTJES
ΦΟΡΕΑΣ:
  UNIVERSITY OF MAASTRICHT
ΜΗΝΑΣ:
 
ΕΤΟΣ:
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ:
  Βασιζόμενοι στα εμπειρικά ευρήματα που έχουν αποκομισθεί με συγκριτικές έρευνες, περιλαμβάνοντας 40 καινοτόμα εργαλεία σε 11 Ευρωπαϊκές Περιφέρειες, η μελέτη αυτή παρουσιάζει την απαίτηση για μια νέα καινοτόμα πολιτική και προτείνει αλλαγές σε ορθολογική βάση και ευρείς ορίζοντες συμπεριλαμβανομένου τις ΜΜΕ. Ο κύριος ρόλος ανάπτυξης καινοτόμας πολιτικής, ο οποίος στοχεύει στην αύξηση της δυναμικότητας σε μια περιφέρεια και στην παροχή δυνατοτήτων στις ΜΜΕ να καινοτομήσουν, είναι η καλλιέργεια της εκπαίδευσης σε μια επιχείρηση και σε μια περιφέρεια. Αυτό αυτομάτως καλεί την αλληλεπίδραση της πολιτικής παρέμβασης.