Μενού Επιλογών

ΚΕΤΑ Ηπείρου
Νέα - Ανακοινώσεις
Ανοιχτές Προκηρύξεις
Αρθρα
Εργαλειοθήκη
Τοπική Επιχ/τα
Μητρώο Συμβούλων
Εκδηλώσεις
Newsletter
Βιβλιοθήκη
Συχνές Ερωτήσεις

Οδηγός Βέλτιστης Διαδρομής
Όνομα:
Κωδικός:

   
 

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ:
  ΙΝ079
ΤΙΤΛΟΣ:
  ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΑΠΌ ΤΗ ΛΙΣΣΑΒΟΝΑ ΣΤΟ ΓΚΕΤΕΜΠΟΡΓΚ
ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ:
  ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΦΟΡΕΑΣ:
  ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΜΗΝΑΣ:
 
ΕΤΟΣ:
  2003
ΠΕΡΙΛΗΨΗ:
  Η ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς, της οικονομικής και νομισματικής ένωσης, η επιτυχής εισαγωγή του ευρώ και η χορήγηση διαρθρωτικών ενισχύσεων βοήθησαν την Ευρωπαική Ένωση να επιτύχει μεγαλύτερη σύγκλιση και υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης και σταθερότητας κατά τα τελευταία χρόνια. Όμως, απαιτείται ακόμη μεγαλύτερη προσπάθεια για την αντιμετώπιση ορισμένων παρατεινόμενων προβλημάτων. Η πρόοδος της οικονομικής μετταρρύθμισης εξακολουθεί να είναι η αργή, όπως και ορ υθμός δημιουργίας νέων θέσεων απασχόλησης, ενώ οι οικονομικές και κοινωνικές ανισότητες μεταξύ των περιφερειών της Ευρώπης εξακολουθούν να είναι απαράδεκτα μεγάλες. Όπως και κάθε άλλη περιοχή του πλανήτη, η ΕΕ πρέπει να αντιδράσεε σε μια πρωτοφανή μετατόπιση των πηγών οικονομικής ανάπτυξης, η οποία κινείται από την παγκοσμιοποίηση και τη νέα οικονομία της γνώσης.

 

  
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Γ' ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
Ε.Π. "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ"
    © Copyright 2003-2007 KETA Epirus. All Rights Reserved