ΚΕΝΤΡΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ &
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ


Μενού Επιλογών

Εκδηλώσεις
Newsletter
Βιβλιοθήκη
Συχνές Ερωτήσεις (FAQs)


Οδηγός Βέλτιστης Διαδρομής
Όνομα:
Κωδικός:

 

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ:
  ΙΝ080
ΤΙΤΛΟΣ:
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΕ ΔΡΑΣΗ, ΜΙΑ ΧΩΡΑ ΣΕ ΚΙΝΗΣΗ Επιλεγμένα εργα που υλοποιήθηκαν στην Ελλάδα με την υποστήριξη των διαρθωτικών ταμείων
ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ:
  ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΦΟΡΕΑΣ:
  ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΜΗΝΑΣ:
 
ΕΤΟΣ:
  2003
ΠΕΡΙΛΗΨΗ:
  Η περιφερειακή πολιτική έχει ως στόχο την αρμονική ανάπτυξη της Ευρωπαικής Ένωσης ενισχύοντας τη μείωση των απολίσεων ανάπτυξη μεταξύ περιφερειών. Το ένα τρίτο περίπου του κοινοτικού προυπολογισμού αφιερώνεται στις περιφέρειες και στους μειονεκτικούς πλυθησμούς, μέσω των διαρθρωτικών ταμείων και Ταμείου Συνοχής.