ΚΕΝΤΡΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ &
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ


Μενού Επιλογών

Εκδηλώσεις
Newsletter
Βιβλιοθήκη
Συχνές Ερωτήσεις (FAQs)


Οδηγός Βέλτιστης Διαδρομής
Όνομα:
Κωδικός:

 

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ:
  ΙΝ08
ΤΙΤΛΟΣ:
  ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣΟ Ευρωπαικος Πίνακας Αποτελεσμάτων για την Καινοτομία.
ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ:
  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΦΟΡΕΑΣ:
  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΜΗΝΑΣ:
  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
ΕΤΟΣ:
  2002
ΠΕΡΙΛΗΨΗ:
  Από το 2000 και μετά η Ευρωπαική Επιτροπη δημοσιεύει τον Ευρωπαικό Πίνακα Αποτελεσμάτων για την Καινοτομία (ΕΠΑΚ) ως μέσο ετήσιας παρακολούθησης της στρατηγικής της Λισαβόνας. Η παρούσα έκδοση περιλαμβάνει για πρώτη φορά, πέρα από ταστοιχεία των κρατών μελών της ΕΕ, των ΗΠΑ και της ΗΠΑ και της Ιαπωνίας, και στοιχεία από τις περισσότερες συνδεδεμένες Περιφέρειες της ΕΕ. Όλα τα στοιχεία επικαιροποιήθηκαν εκτός από τα στοιχεία για τους τέσσερις δείκτες που βασίζονται στην κοινοτική έρευνα για την ακινοτομία (ΚΕΚ). Η παρούσα έκδοση περιλαμβάνει επομένως στοιχεία για 13 από τους 17 δείκτες. Εφόσον υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία από την ΚΕΚ, ο ΕΠΑΚ αναμένεται να προσφέρει πάλι ένα συνοπτικό δείκτη καινοτομίας για τις τάσεις των χωρών, παρόμοιο με εκείνον που παρουσιάστηκε το 2001.