ΚΕΝΤΡΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ &
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ


Μενού Επιλογών

Εκδηλώσεις
Newsletter
Βιβλιοθήκη
Συχνές Ερωτήσεις (FAQs)


Οδηγός Βέλτιστης Διαδρομής
Όνομα:
Κωδικός:

 

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ:
  ΙΝ08
ΤΙΤΛΟΣ:
  ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ URBAN
ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ:
  ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΦΟΡΕΑΣ:
  ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΜΗΝΑΣ:
 
ΕΤΟΣ:
  2003
ΠΕΡΙΛΗΨΗ:
  Οι ευρωπαικές πόλεις παρουσιάζουν κάτι τι παρόδοξο. Από τη μια πλευρά, αποτελούν μοχλούς ανάπτυξης σε μια συνεχώς αυξανόμενη παγκοσμια οικονομία, συγκεντρώνοντας πλούτο, γνώση και τεχνική ικανότητα.
Επίσης, αποτελούν κέντρα για την παροχή δημόσιων υπηρεσιών όπως εκπαίδευση, υγειονομική φροντίδα και μεταφορές. Παράλληλα όμως πολλά από τα χειρότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η κοινωνία σήμερα εντοπίζονται στις αστικές περιοχές, συμπεριλαμβανομένου του οικονομικού και κοινωνικού αποκλεισμού, της υποβάθμισης του φυσικού και οικοδομημένου περιβάλλοντος, της συμφόρησης, της εγκληματικότητας, της μισαλλοδοξίας και του ρατσισμού, καθώς και της απώλειας της τοπίκης ταυτότητας.
Συνεπώς, οι αστικές περιοχές είναι σηματνικοί στρατηγική τόποι για την επιδίωξη κοινών ευρωπαικών στόχων όπως η προώθηση της οικονομικής ανταγωνιστικότητας, η κοινωνική ένταξη, η περιβαλλοντική αειφορα και η ενισχυση του τοπικού πολιτισμου και ταυτότητας. Διακρίνονται ιδιαίτερα τρεις προκλήσεις:
- ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας
- αντιμετωπιση του κοινωνικού αποκλεισμού
- φυσική και περιβαλλοντικη αναζωογόνηση