ΚΕΝΤΡΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ &
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ


Μενού Επιλογών

Εκδηλώσεις
Newsletter
Βιβλιοθήκη
Συχνές Ερωτήσεις (FAQs)


Οδηγός Βέλτιστης Διαδρομής
Όνομα:
Κωδικός:

 

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ:
  ΙΝ08
ΤΙΤΛΟΣ:
  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ. Α' ΦΑΣΗ: ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Β΄ ΦΑΣΗ:ΣΧΕΔΙΟ MARKETING PLAN
ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ:
  ΟΡΓΑΝΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΦΟΡΕΑΣ:
  ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΜΗΝΑΣ:
 
ΕΤΟΣ:
  2003
ΠΕΡΙΛΗΨΗ:
  Α. Εκπόνηση σχεδιού Marketing και επικοινωνίας για την τουριστική προσφορά της Περιφέρειας για την προγραμματική περίοδο 2000-2006, με αντιστοιχη εξειδίκευση των δράσεων για τα έτη 2003 και 2004.
Β. Αναλυτική περιγραφή των επί μέρους τμημάτων της και ενεργειών / έργων τουριστικής προβολής με στόχο την
- αυξηση της ζήτησης τουριστικών προιοντων
- Ποιοτική αναβάθμιση της ζήτησης
- Αυξηση της κατά κεφαλήν ημερησίας τουριστικής δαπάνης
- Βελτίωση και διατήρηση της ανταγωνιστικότητας της Περιφέρειας και των επί μέρους προορισμών της.