ΚΕΝΤΡΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ &
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ


Μενού Επιλογών

Εκδηλώσεις
Newsletter
Βιβλιοθήκη
Συχνές Ερωτήσεις (FAQs)


Οδηγός Βέλτιστης Διαδρομής
Όνομα:
Κωδικός:

 

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ:
  ΙΝ019
ΤΙΤΛΟΣ:
  ORGANISATION, GOVERNANCE STRUCTURE AND INNOVATIVE CAPACITY IN BRITISH AND FRENCH INDUSTRY
ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ:
  EDWARD LORENZ
ΦΟΡΕΑΣ:
  UNIVERSITYOF TECHNOLOGY OF COMPIEGNE ANDIDHE/ENS-CANDAN
ΜΗΝΑΣ:
  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
ΕΤΟΣ:
  1998
ΠΕΡΙΛΗΨΗ:
  Η αναφορά αυτή παρουσιάζει τα αποτελέσματα μιας συνεχόμενης μελέτης των οργανισμών και των χρηματοδοτικών πολιτικών των μεγάλων ιδιωτικών τομέων της Βρετανίας και Γαλλίας και των επιχειρήσεων που ανήκουν σε αυτούς καθώς και την προσπάθειά τους για την ένωση δύο σημείων στην νέα επιχειρηματική ανάλυση. Το πρώτο σημείο αφορά την σχέση ανάμεσα στα οργανωτικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται για την διοίκηση της ροής πληροφορίας και ικανοτήτων, και την δυνατότητά τους καινοτομούν σε προϊόντα και διαδικασίες. Ένας βασικός στόχος της αναφοράς αυτής είναι να συνεισφέρει σε ένα σώμα που ψάχνει την επέκταση της τοποθέτησής τους σε ότι αφορά τα οικονομικά τους σε σχέση με την κυβερνητική δομή και τα κόστη μεταφοράς, πάντα όμως λαμβάνοντας υπόψη τον τρόπο οργανωτικού σχεδιασμού μιας επιχείρησης για το καλύτερο αποτέλεσμα και την καλή χρήση της γνώσης. Το δεύτερο θέμα είναι το ευρύτερο περιβάλλον της επιχείρησης που μπορεί να υποστηρίξει τον σχεδιασμό, τα οργανωτικά μέσα και τους κυβερνητικούς μηχανισμούς.