ΚΕΝΤΡΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ &
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ


Μενού Επιλογών

Εκδηλώσεις
Newsletter
Βιβλιοθήκη
Συχνές Ερωτήσεις (FAQs)


Οδηγός Βέλτιστης Διαδρομής
Όνομα:
Κωδικός:

 

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ:
  ΙΝ08
ΤΙΤΛΟΣ:
  ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2000
ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ:
  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΦΟΡΕΑΣ:
  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΜΗΝΑΣ:
 
ΕΤΟΣ:
  2000
ΠΕΡΙΛΗΨΗ:
  Ο βασικός στόχος της κυβέρνησης είναι η αύξηση της ευημερίας των πολιτών. Σημαντικός παράγοντας στην επίτευξη του στόχου αυτού είναι η αυξηση της απασχόλησης.
Η κυβέρνηση ακολουθεί μια μακροοικονομική πολιτική, την οποία οι αγορές κρίνουν αξιόπιστη και η οποία επιτυγχάνει υψηλούς και διατηρήσιμους ρυθμούς ανάπτυξης με χαμηλούς ρυθμούς πληθωρισμού και χαμηλά επιτόκια. Παράλληλα, προωθεί διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις για τη βελτίωση της λειτουργίας των αγορών και την ενίσχυση του ανταγωνισμού.