ΚΕΝΤΡΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ &
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ


Μενού Επιλογών

Εκδηλώσεις
Newsletter
Βιβλιοθήκη
Συχνές Ερωτήσεις (FAQs)


Οδηγός Βέλτιστης Διαδρομής
Όνομα:
Κωδικός:

 

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ:
  ΙΝ086
ΤΙΤΛΟΣ:
  Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ
ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ:
  ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΦΟΡΕΑΣ:
  ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΜΗΝΑΣ:
 
ΕΤΟΣ:
  2003
ΠΕΡΙΛΗΨΗ:
  Η Εθνικη Στατιστική Υπηρεσια της Ελλάδος με το παρόν ενημερωτικό φυλλάδιο δίνει δτη δημοδιότητα μερικά γενικά στατιστικά στοιχεία που σκιαγραφούν την τρέχουσα δημογραφική, κοινωνική και οικονομική ελλήνικη πραγματικότητα. Τα δεδομένα αποτελούν μικρό απάνθισμα από τις αντίστοιχες ενότητες αναλυτικών στατιστικών στοιχείων που ήταν διαθέσιμα κατά το α' εξάμηνο 2003. 1. ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 2. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ - ΑΝΕΡΓΙΑ 3. ΥΓΕΙΑ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 4. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 5. ΓΕΩΡΓΙΑ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ - ΔΑΣΗ - ΑΛΙΕΙΑ 6. ΟΙΚΟΔΗΜΗΣΗ 7. ΟΡΥΧΕΙΑ - ΜΑΤΑΠΟΙΗΣΗ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ 8. ΕΜΠΟΡΙΟ 9. ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 10. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ 11. ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 12. ΔΑΠΑΝΕΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ 13. ΕΘΝΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ