ΚΕΝΤΡΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ &
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ


Μενού Επιλογών

Εκδηλώσεις
Newsletter
Βιβλιοθήκη
Συχνές Ερωτήσεις (FAQs)


Οδηγός Βέλτιστης Διαδρομής
Όνομα:
Κωδικός:

 

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ:
  ΙΝ020
ΤΙΤΛΟΣ:
  THE REGIONAL POLICY OF THE EUROPEAN UNION: ECONOMIC AND SOCIAL COHESION FACE TO UNEVEN DEVELOPMENT AND SPATIAL CONCENTRATION, GLOBAL COMPETITION AND ENLARGEMEN PROCESS
ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ:
  ANDRES FAINA AND JESUSLOPEZ RODRIGUEZ
ΦΟΡΕΑΣ:
  DEPARTMENT OF ECONOMIC ANALYSIS, FACULTY OF ECONOMICS, UNIVERSITY OF A CORUNA
ΜΗΝΑΣ:
 
ΕΤΟΣ:
  2000
ΠΕΡΙΛΗΨΗ:
  Η Περιφερειακή Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά την Οικονομική και Κοινωνική Συνοχή η οποία εισήχθη από την Κύρια Ευρωπαϊκή Δράση συγκεντρώθηκε σε μεγάλη έκταση σε εκείνες τις περιοχές των οποίων η ανάπτυξη υστερούσε (Περιοχές Στόχου 1). Η ανάλυση των ομάδων περιφερειακής στρατηγικής σε επίπεδο ανάπτυξης και δεικτών ευημερίας, δείχνουν ότι οι Περιοχές Στόχος 1 είναι από τις πιο ενεργητικές περιοχές σε επίπεδο ανάπτυξης κατά την περίοδο 1989-1997. Αυτό το αποτέλεσμα επιτεύχθηκε κατά την περίοδο της Διεθνοποίησης και του γρήγορα αυξανόμενου ανταγωνισμού μέσω της Ενοποίησης της Ευρωπαϊκής Αγοράς, και έτσι παρέχει στοιχεία σχετικά με την επιτυχία της Ευρωπαϊκής Πολιτικής.