ΚΕΝΤΡΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ &
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ


Μενού Επιλογών

Εκδηλώσεις
Newsletter
Βιβλιοθήκη
Συχνές Ερωτήσεις (FAQs)


Οδηγός Βέλτιστης Διαδρομής
Όνομα:
Κωδικός:

 

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ:
  ΙΝ022
ΤΙΤΛΟΣ:
  INNOVATION POLICY IN A KNOWLEDGE-BASED ECONOMY
ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ:
  A MERIT STUDY COMMISSIONED BY THE EUROPEAN COMMISSION
ΦΟΡΕΑΣ:
 
ΜΗΝΑΣ:
  ΙΟΥΝΙΟΣ
ΕΤΟΣ:
  2000
ΠΕΡΙΛΗΨΗ:
  Η αναφορά αυτή βασίζεται στην μελέτη της πολιτικής για την Καινοτομία η οποία συντάχθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τίτλο «Πολιτική Καινοτομίας σε μια Οικονομία βασιζόμενη στην Γνώση». Είναι το αποτέλεσμα μιας σειράς εξειδικευμένων ομάδων εργασίας τα οποία συντονίστηκαν από την MERIT. Επικεντρώνεται στην καινοτομία, στις θεωρητικές και πολιτικές προσεγγίσεις μιας οικονομίας βασισμένης στην γνώση, δίνοντας έμφαση σε πολιτικές που στοχεύουν στην βελτίωση της διάχυσης της καινοτομίας και της τεχνολογίας ανάμεσα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ).