Μενού Επιλογών

ΚΕΤΑ Ηπείρου
Νέα - Ανακοινώσεις
Ανοιχτές Προκηρύξεις
Αρθρα
Εργαλειοθήκη
Τοπική Επιχ/τα
Μητρώο Συμβούλων
Εκδηλώσεις
Newsletter
Βιβλιοθήκη
Συχνές Ερωτήσεις

Οδηγός Βέλτιστης Διαδρομής
Όνομα:
Κωδικός:

   
 

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ:
  ΙΝ024
ΤΙΤΛΟΣ:
  THE EUROPEAN RESEARCH AND INNOVATION AREA
ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ:
  MINISTRY OF DEVELOPMENT,GENERAL SECRETARIAT FOR RESEARCH AND TECHNOLOGY
ΦΟΡΕΑΣ:
  MINISTRY OF DEVELOPMENT,GENERAL SECRETARIAT FOR RESEARCH AND TECHNOLOGY
ΜΗΝΑΣ:
  ΜΑΙΟΣ
ΕΤΟΣ:
  2003
ΠΕΡΙΛΗΨΗ:
  Η παρούσα έρευνα παρουσιάστηκε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Λισσαβόνας τον Μάρτιο του 2000 στην βάση της επικοινωνίας από την Επιτροπή δυο μήνες νωρίτερα, όταν η Ευρωπαϊκή περιοχή Έρευνας ήρθε να εκπροσωπήσει τον κεντρικό άξονα των δραστηριοτήτων έρευνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πέρα από το Πλαίσιο Στήριξης. Η δημιουργία της Επιτροπής Ερευνών είναι ένα κύριο κομμάτι στην στρατηγική που καθορίστηκε στην Λισσαβόνα και στοχεύει να καταστήσει την Ε.Ε. την πιο ανταγωνιστική οικονομία στον κόσμο, βασισμένη στην γνώση, μέχρι το 2010.

 

  
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Γ' ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
Ε.Π. "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ"
    © Copyright 2003-2007 KETA Epirus. All Rights Reserved