ΚΕΝΤΡΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ &
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ


Μενού Επιλογών

Εκδηλώσεις
Newsletter
Βιβλιοθήκη
Συχνές Ερωτήσεις (FAQs)


Οδηγός Βέλτιστης Διαδρομής
Όνομα:
Κωδικός:

 

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ:
  ΙΝ026
ΤΙΤΛΟΣ:
  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΛΛΑΔΑ 2001: ΕΡΕΥΝΑ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ:
 
ΦΟΡΕΑΣ:
 
ΜΗΝΑΣ:
  ΙΟΥΝΙΟΣ
ΕΤΟΣ:
  2002
ΠΕΡΙΛΗΨΗ:
  Η ανταγωνιστική και οι επιδόσεις μια οικονομίας εξαρτώνται από την ικανότητα της να παράγει και να διαχέει με αποτελεσματικό τρόπο τη γνώση στις διάφορες μορφές της ( επιστημονική, τεχνολογική, ενσωματωμένη, συστηματοποιημένη κλπ). Σύμφωνα με το ΄ργο σειράς ερευνητών από τα τέλη της δεκαιετίας του 80 μέχρι σήμερα, η ανάπτυξη και δίαχυση της γνώσης και η ικανότητα μιας οικονομίας να αξιοποίει τη γνώση υτή στην ανάπτυξη και νοτομιών εξαρτάται κυρίως από εσωτερικούς παράγοντες και μηχανισμούς οι οποίοι συγκροτούν ένα Εθνικό Σύστημα Καινοτομίας (ΕΣΚ). Ένα εθνικό σύστημα καινοτομίας περιλαμβάνει τόσο το σύστημα έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης (ΕΤΑ) όσο και την ανάπτυξη καινοτόμων που αποτελει το επιστέγασμα της ερευνητικής προσπάθειας.