Μενού Επιλογών

ΚΕΤΑ Ηπείρου
Νέα - Ανακοινώσεις
Ανοιχτές Προκηρύξεις
Αρθρα
Εργαλειοθήκη
Τοπική Επιχ/τα
Μητρώο Συμβούλων
Εκδηλώσεις
Newsletter
Βιβλιοθήκη
Συχνές Ερωτήσεις

Οδηγός Βέλτιστης Διαδρομής
Όνομα:
Κωδικός:

   
 

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ:
  ΙΝ027
ΤΙΤΛΟΣ:
  EUROPEAN TREND CHART ON INNOVATION (COUNTRY REPORT GREECE)
ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ:
  EUROPEAN COMMISSION
ΦΟΡΕΑΣ:
  EUROPEAN COMMISSION
ΜΗΝΑΣ:
  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
ΕΤΟΣ:
  2002
ΠΕΡΙΛΗΨΗ:
  Η τρέχουσα περίοδος για την Ελλάδα έχει χαρακτηρισθεί από την εντατικοποίηση των προσπαθειών της για την εφαρμογή νέων καινοτόμων μεθόδων στον σχεδιασμό του χρονικού ορίου 2000-2006. ένα μεγάλο μέρος νέων μέτρων έχουν ήδη εφαρμοσθεί ενώ άλλα αναμένουν την αξιολόγησή τους. Οι περιορισμοί ανταγωνιστικών πολιτικών σταδιακά εξαλείφονται και η απορρόφηση αυξάνεται. Η συνολική οικονομική κατάσταση χαρακτηρίζεται από την έμφαση των σχετικά χαμηλών δεικτών ανάπτυξης στην οικονομία, τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις της υιοθέτησης της νομισματικής ενοποίησης και την ανάγκη για την εφαρμογή απαραίτητων μεθόδων για πραγματική σύγκλιση, εστιάζοντας στην προώθηση της ανταγωνιστικότητας. Τα κύρια θέματα την περίοδο αυτή είναι η απαραίτητη αναμόρφωση της οικονομικής πολιτικής και το σύστημα κοινωνικής ασφάλειας.

 

  
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Γ' ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
Ε.Π. "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ"
    © Copyright 2003-2007 KETA Epirus. All Rights Reserved