ΚΕΝΤΡΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ &
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ


Μενού Επιλογών

Εκδηλώσεις
Newsletter
Βιβλιοθήκη
Συχνές Ερωτήσεις (FAQs)


Οδηγός Βέλτιστης Διαδρομής
Όνομα:
Κωδικός:

 

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ:
  ΙΝ003
ΤΙΤΛΟΣ:
  ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΜΜΕ 2002 ΜΜΕ ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΚΥΡΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΌ ΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΟΥ 2002 ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΜΜΕ
ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ:
  ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΦΟΡΕΑΣ:
  ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΜΗΝΑΣ:
 
ΕΤΟΣ:
  2003
ΠΕΡΙΛΗΨΗ:
  Οι εκθέσεις του Παρατητηρίου των Ευρωπαϊκών ΜΜΕ παρέχουν μια γενική εικόνα της τρέχουσας κατάστασης στον τομέα των ΜΜΕ στην Ευρώπη, μέσω στατιστικών για τους κύριους δείκτες. Επιπλέον, οι εκθέσης του Παρατηρητηρίου καλύπτουν μια έκταση από θεματικα προβλήματα.Αυτό το φυλλάδιο παρουσιάζει μερικά κύρια σημεία από τις εκθέσεις που δημοσιεύτηκαν το 2002 στο πλαίσιο του Παρατηρητηρίου και υποβλήθηκαν στη Γενική Διεύθυνση Επιχειρήσεων της Επιχειρήσεων της Ευρωπαικής Επιτροπής. Τα κύρια σημεία σε αυτό το φυλλάδιο είναι συγκεντρωμένα σε δυο ευρεία θέματα: - ΜΜΕ: οι αληθινοί γίγαντες της ευρωπαϊκής οικονομίας - ΜΜΕ: οδηγοί της ανταγωνιστικότητας και δυο περιορισμένα θέματα : - Διοικητικά βάρη - Επιχειρηματική κοινωνική ευθύνη - CSR Σε κάθε ενότητα γίνεται μια ναφορά (όπως πηγή :1) στην έκθεση του παρατηρητηρίου παρέχοντας τις σχετικές πληροφορίες. Η αρίθμηση των εκθέσεων δίνεται στις πληροφορίες στην τελευταία σελίδα.