Μενού Επιλογών

ΚΕΤΑ Ηπείρου
Νέα - Ανακοινώσεις
Ανοιχτές Προκηρύξεις
Αρθρα
Εργαλειοθήκη
Τοπική Επιχ/τα
Μητρώο Συμβούλων
Εκδηλώσεις
Newsletter
Βιβλιοθήκη
Συχνές Ερωτήσεις

Οδηγός Βέλτιστης Διαδρομής
Όνομα:
Κωδικός:

   
 

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ:
  ΙΝ029
ΤΙΤΛΟΣ:
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ
ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ:
  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΤΗΤΩΝ
ΦΟΡΕΑΣ:
  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΜΗΝΑΣ:
 
ΕΤΟΣ:
  2000
ΠΕΡΙΛΗΨΗ:
  Στός της παρούσας ανακοίνωσης είναι να θέσει τις γενικές γραμμές πολιτικής για την ενίσχυση της καινοτομίας στην Ένωση. Η σπουδαιότητα της καινοτομίας τονίστηκε από τι Ευρωπαικό Συμβούλιο της Λισσαβόνας το Μάρτιο του 2000. Ως απάντηση στις προκλήσεις της πραγματοποίσης και της νέας οικονομίας που βασίζεται στη γνώσ, το Ευρωπαικό Συμβούλιο ζήτησε τη δημιουργία ενός φιλόδοξου προγράμματος για την ανάπτυξη υποδομών γνώσης, για την ενίσχυση της καινοτομίας και της οικονομικής μεταρρύθμισης και για τον εκσχυσχρονισμό των συστημάτων κοινωνικής πρόνοιας και εκπαίδευσης. Αυτό συνοωίζεται στον στρατιγικό στόχο που τέθηκε στη Λισσαβόνα για την επόμενη δεκαετία: η Ένωση θα πρέπει να γίνει η πιο ανταγωνιστηκή και δυναμική οικονομία της γνώσης σε παγκόσμιο επίπεδο, με δυνατότητα αειφόρου οικονομικής ανάπτυξης με περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας και μεγαλύτερη κοινωνική συνοχή.

 

  
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Γ' ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
Ε.Π. "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ"
    © Copyright 2003-2007 KETA Epirus. All Rights Reserved