Μενού Επιλογών

ΚΕΤΑ Ηπείρου
Νέα - Ανακοινώσεις
Ανοιχτές Προκηρύξεις
Αρθρα
Εργαλειοθήκη
Τοπική Επιχ/τα
Μητρώο Συμβούλων
Εκδηλώσεις
Newsletter
Βιβλιοθήκη
Συχνές Ερωτήσεις

Οδηγός Βέλτιστης Διαδρομής
Όνομα:
Κωδικός:

   
 

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ:
  ΙΝ031
ΤΙΤΛΟΣ:
  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ
ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ:
  ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΓΡΟΡΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΦΟΡΕΑΣ:
  ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΜΗΝΑΣ:
 
ΕΤΟΣ:
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ:
  • Λειψυδρία (έλλειψη υποδομών, μη ορθολογική εκμετάλλευση των υδάτων, αλόγιστες γεωτρήσεις) • Έλλειψη οργάνωσης του συστήματος παραγωγής, μεταποίησης και εμπορίας των προϊόντων • Πλήρης εξάρτηση των εισοδημάτων των παραγωγών από μία καλλιέργεια (βαμβάκι) • Χαμηλό επίπεδο τεχνικής υποστήριξης των παραγωγών με παράλληλη ανεπαρκή προσφορά υπηρεσιών, εκπαίδευσης, εφαρμογών και πληροφόρησης • Ελλιπής αξιοποίηση των προϊόντων ονομασίας προέλευσης • Αλόγιστη εκμετάλλευση των φυσικών πόρων και αποστέρηση της αειφορικότητας της αγροτικής περιφέρειας • Έλλειψη ανάπτυξης καλλιεργειών και παραγωγή αγροτικών προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας, τα οποία θεωρείται ότι την επόμενη δεκαετία θα έχουν αυξημένη ζήτηση • Ελλιπής πληροφόρηση όσον αφορά τις εξελίξεις στον αγροτικό χώρο, την αγροτική πολιτική και τις αγορές • Χαμηλό ποσοστό αρδευόμενων εκτάσεων (53.8%) • Μικρό μέγεθος και πολυτεμαχισμός των γεωργικών εκμεταλλεύσεων χωρίς οργανική διασύνδεση μεταξύ των αγροτεμαχίων • Υποαπασχόληση αγροτών και γεωργικών μηχανημάτων • Υψηλό ποσοστό γεωργών μεγάλης ηλικίας με χαμηλό επίπεδο κατάρτισης & εξειδίκευσης • Υψηλό κόστος γης, το οποίο επιβαρύνει το κόστος παραγωγής • Αδυναμία χρησιμοποίησης σύγχρονης τεχνολογίας και προώθησης των αγροτικών προϊόντων στις εσωτερικές και διεθνείς αγορές • Χαμηλό επίπεδο έργων υποδομής • Έλλειψη διασύνδεσης της φυτικής με τη ζωική παραγωγή

 

  
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Γ' ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
Ε.Π. "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ"
    © Copyright 2003-2007 KETA Epirus. All Rights Reserved