Μενού Επιλογών

ΚΕΤΑ Ηπείρου
Νέα - Ανακοινώσεις
Ανοιχτές Προκηρύξεις
Αρθρα
Εργαλειοθήκη
Τοπική Επιχ/τα
Μητρώο Συμβούλων
Εκδηλώσεις
Newsletter
Βιβλιοθήκη
Συχνές Ερωτήσεις

Οδηγός Βέλτιστης Διαδρομής
Όνομα:
Κωδικός:

   
 

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ:
  ΙΝ036
ΤΙΤΛΟΣ:
  EUROPEAN TREND ON INNOVATION - INNOVATION POLICY IN EUROPE 200
ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ:
  EUROPEAN COMMISSION
ΦΟΡΕΑΣ:
  EUROPEAN COMMISSION
ΜΗΝΑΣ:
 
ΕΤΟΣ:
  2000
ΠΕΡΙΛΗΨΗ:
  Η καινοτομία αποτελεί πολιτική προτεραιότητα για όλα τα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και γι αυτό το λόγο η Επιτροπή συλλέγει και αναλύει πληροφορίες για τις πολιτικές που αφορούν την καινοτομία στην Ε.Ε. μέσω του προγράμματος που παρουσιάστηκε το 1999 με τίτλο «Χάρτης Τάσεων για την Καινοτομία στην Ευρώπη». Κατά τα τελευταία χρόνια, σε όλη την Ευρώπη, εκατοντάδες μέτρα και προγράμματα υποστήριξης έχουν υλοποιηθεί ή άλλα είναι σε φάση προετοιμασίας. Η ποικιλία τους αντικατοπτρίζει την ποικιλία των καταστάσεων, των πολιτικών προτεραιοτήτων και διαφορών κουλτούρας στα Κράτη Μέλη. Αλλά η σύγκλιση των ειδικών γνωρισμάτων των πολιτικών αυτών επίσης αντικατοπτρίζει την αυξανόμενη αντίληψη για την καινοτομία ως ένα πραγματικά Ευρωπαϊκό «θέμα» στον ελιγμό του Συμβουλίου της Λισσαβόνας.

 

  
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Γ' ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
Ε.Π. "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ"
    © Copyright 2003-2007 KETA Epirus. All Rights Reserved