Μενού Επιλογών

ΚΕΤΑ Ηπείρου
Νέα - Ανακοινώσεις
Ανοιχτές Προκηρύξεις
Αρθρα
Εργαλειοθήκη
Τοπική Επιχ/τα
Μητρώο Συμβούλων
Εκδηλώσεις
Newsletter
Βιβλιοθήκη
Συχνές Ερωτήσεις

Οδηγός Βέλτιστης Διαδρομής
Όνομα:
Κωδικός:

   
 

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ:
  ΙΝ037
ΤΙΤΛΟΣ:
  Η ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΟΔΗΓΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ:
  ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
ΦΟΡΕΑΣ:
  ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΜΗΝΑΣ:
 
ΕΤΟΣ:
  2000
ΠΕΡΙΛΗΨΗ:
  Τον Ιούνιο 1991 το Συμβουλίο θέσπισε τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 περι του βιολογικού τρόπου παραγωγής γεωργικών προιόντων και των σχετικών ενδείξεων στα γεωργικά προιόντα και στα είδη διατροφής. Ο κανονισμός αυτός συμπληρώθηκε επανειλημμένα και, ιδίως, το 1999, όταν το συμβούλιο περιέλαβε τη βιολογική εκτροφή στο πεδίο εφαρμογής του. Η νομοθεσία αυτή ήταν μια πρωτοβουλία η οποία ενέπιπτε στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης της κοινής γεωργικής πολιτικής, στόχος της οποίας είναι, καταρχήν, να αυξήσει η γεωργικ΄ξ παραγωγικότητα, προκειμένου να επιτευχθεί υψηλός βαθμός αυτάρκειας σε τρόφιμα στο εσωτερικό της Ευρωπαικής Κοινότητας.

 

  
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Γ' ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
Ε.Π. "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ"
    © Copyright 2003-2007 KETA Epirus. All Rights Reserved