Μενού Επιλογών

ΚΕΤΑ Ηπείρου
Νέα - Ανακοινώσεις
Ανοιχτές Προκηρύξεις
Αρθρα
Εργαλειοθήκη
Τοπική Επιχ/τα
Μητρώο Συμβούλων
Εκδηλώσεις
Newsletter
Βιβλιοθήκη
Συχνές Ερωτήσεις

Οδηγός Βέλτιστης Διαδρομής
Όνομα:
Κωδικός:

   
 

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ:
  ΙΝ03
ΤΙΤΛΟΣ:
  PRMANAGEMENT TECHNIQUES IN EUROPE
ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ:
  ERDYN CONSULANTS
ΦΟΡΕΑΣ:
  EUROPEAN COMMISSION
ΜΗΝΑΣ:
  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
ΕΤΟΣ:
  1999
ΠΕΡΙΛΗΨΗ:
  Βάσει του περιεχομένου αυτής της μελέτης, το 1996, η Κοινότητα εισήγαγε μια σειρά προγραμμάτων για την προώθηση των Τεχνικών Διοίκησης της Καινοτομίας. Αυτή η πρωτοβουλία θεωρήθηκε ως μια μεθοδολογική προσέγγιση για την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ μέσω της καινοτομίας. Για να επιτευχθεί αυτό η μέθοδος χρησιμοποιήθηκε σε ΜΜΕ και σε εταιρείες εσωτερικά ή μέσω εξωτερικών συνεργατών.

 

  
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Γ' ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
Ε.Π. "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ"
    © Copyright 2003-2007 KETA Epirus. All Rights Reserved