Μενού Επιλογών

ΚΕΤΑ Ηπείρου
Νέα - Ανακοινώσεις
Ανοιχτές Προκηρύξεις
Αρθρα
Εργαλειοθήκη
Τοπική Επιχ/τα
Μητρώο Συμβούλων
Εκδηλώσεις
Newsletter
Βιβλιοθήκη
Συχνές Ερωτήσεις

Οδηγός Βέλτιστης Διαδρομής
Όνομα:
Κωδικός:

   
 

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ:
  ΙΝ039
ΤΙΤΛΟΣ:
  INNOVATION TOMORROW
ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ:
  EUROPEAN COMMISSION
ΦΟΡΕΑΣ:
  EUROPEAN COMMISSION
ΜΗΝΑΣ:
 
ΕΤΟΣ:
  2002
ΠΕΡΙΛΗΨΗ:
  Το Συμβούλιο της Λισσαβόνας το 2000 έθεσε ένα σημαντικό στόχο για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ε.Ε. θα έπρεπε να «γίνει η πιο ανταγωνιστική και δυναμική οικονομία βασισμένη στην γνώση ικανή για βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη με περισσότερες θέσεις απασχόλησης και μεγαλύτερη κοινωνική συνοχή» μέχρι το 2010. Πως η Ευρώπη θα επιτύχει αυτό το στόχο; Η ερώτηση αυτή ενέπνευσε αυτή τη μελέτη. Δίνει έμφαση σε θέματα καινοτομίας και την σχέση αυτής με τις πολιτικές και την δημιουργία νέων πολιτικών.

 

  
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Γ' ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
Ε.Π. "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ"
    © Copyright 2003-2007 KETA Epirus. All Rights Reserved