Μενού Επιλογών

ΚΕΤΑ Ηπείρου
Νέα - Ανακοινώσεις
Ανοιχτές Προκηρύξεις
Αρθρα
Εργαλειοθήκη
Τοπική Επιχ/τα
Μητρώο Συμβούλων
Εκδηλώσεις
Newsletter
Βιβλιοθήκη
Συχνές Ερωτήσεις

Οδηγός Βέλτιστης Διαδρομής
Όνομα:
Κωδικός:

   
 

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ:
  ΙΝ040
ΤΙΤΛΟΣ:
  INNOVATION POLICY IN SIX CANDIDATE COUNTRIES: THE CHALLENGES CYPRUS, CZECH REPUBLIC, ESTONIA, HUNGARY, POLAND AND SLOVENIA
ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ:
  EUROPEAN COMMISSION
ΦΟΡΕΑΣ:
  EUROPEAN COMMISSION
ΜΗΝΑΣ:
  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
ΕΤΟΣ:
  2001
ΠΕΡΙΛΗΨΗ:
  Η πολιτική της Καινοτομίας για την Ευρωπαϊκή Ένωση αναπτύχθηκε σε ισχυρό βαθμό στα μέσα του 1990 ακολουθώντας μια περίοδο αναγνώρισης του κενού «ελλείμματος της καινοτομίας», σε σχέση με την δραστηριότητα στην Ευρώπη και στον κύριο ανταγωνιστή της, τις Ην. Πολιτείες. Δεδομένου του περιεχομένου για την καινοτομία στην Ευρώπη, η ερώτηση για τον τρόπο με τον οποίο οι χώρες αιτούνται την συμμετοχή τους στην Ένωση σχετίζεται με την ανάπτυξη και εφαρμογή της πολιτικής. Σχετικά, τον Μάιο του 2000 η DG Enterprise υπέβαλε μια μελέτη για την Πολιτική της Καινοτομίας σε έξι υποψήφιες χώρες : οι προκλήσεις. Ο στόχος ήταν να : «εξετασθεί και να αναλυθεί το τρέχον πλαίσιο για συγκεκριμένα θέματα καινοτομίας, σε έξι υποψήφιες χώρες», και αυτές ήταν η Κύπρος, η Δημοκρατία της Τσεχίας, η Εσθονία, η Ουγγαρία, η Πολωνία, και η Σλοβενία. Οι τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης έθεσε εννέα θέματα, για εξέταση. Κάθε θέμα μια ομάδα εργασίας ανέλαβε να αναλύσει κάθε διατιθέμενη πληροφορία για κάθε χώρα και να συγκρίνει τις τάσεις και τις προκλήσεις.

 

  
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Γ' ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
Ε.Π. "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ"
    © Copyright 2003-2007 KETA Epirus. All Rights Reserved