Μενού Επιλογών

ΚΕΤΑ Ηπείρου
Νέα - Ανακοινώσεις
Ανοιχτές Προκηρύξεις
Αρθρα
Εργαλειοθήκη
Τοπική Επιχ/τα
Μητρώο Συμβούλων
Εκδηλώσεις
Newsletter
Βιβλιοθήκη
Συχνές Ερωτήσεις

Οδηγός Βέλτιστης Διαδρομής
Όνομα:
Κωδικός:

   
 

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ:
  ΙΝ043
ΤΙΤΛΟΣ:
  TECHNICAL SPECIFICATIONS
ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ:
 
ΦΟΡΕΑΣ:
 
ΜΗΝΑΣ:
  ΜΑΡΤΙΟΣ
ΕΤΟΣ:
  2001
ΠΕΡΙΛΗΨΗ:
  Την τελευταία δεκαετία οι περισσότερο βιομηχανοποιημένες χώρες δοκίμασαν την βιώσιμη ανάπτυξη και την απασχόληση στον τομέα των υπηρεσιών. Παρόλα αυτά, αν και η πιθανότητα του κλάδου αυτού για ανάπτυξη στην απασχόληση, και το γεγονός ότι οι υπηρεσίες προϋποθέτουν μεγαλύτερη συμμετοχή στις διαδικασίες της καινοτομίας, παραμένει η άποψη ότι ανεπαρκής προσοχή έχει δοθεί στην καινοτομία των υπηρεσιών και όχι άδικα λόγω ελλιπούς συλλογής στοιχείων και ανύπαρκτης διαθεσιμότητας πληροφοριών. Ο αρχικός σκοπός της μελέτης αυτής είναι η ανάλυση του ρόλου της καινοτομίας στον κλάδο των υπηρεσιών, πως αυτός διαφέρει από τον κλάδο των κατασκευών και τα «κλειδιά» στις τηλεπικοινωνίες και την κατάρτιση των ανωτέρω.

 

  
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Γ' ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
Ε.Π. "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ"
    © Copyright 2003-2007 KETA Epirus. All Rights Reserved