ΚΕΝΤΡΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ &
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ


Μενού Επιλογών

Εκδηλώσεις
Newsletter
Βιβλιοθήκη
Συχνές Ερωτήσεις (FAQs)


Οδηγός Βέλτιστης Διαδρομής
Όνομα:
Κωδικός:

 

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ:
  ΙΝ044
ΤΙΤΛΟΣ:
  RESEAECH ET DEVELOPMENT IN GREECE
ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ:
  MINISTRY OF DEVELOPMENT GENERAL SECRETARIAT FOR RESEARCH AND TECHNOLOGY
ΦΟΡΕΑΣ:
  MINISTRY OF DEVELOPMENT GENERAL SECRETARIAT FOR RESEARCH AND TECHNOLOGY
ΜΗΝΑΣ:
 
ΕΤΟΣ:
  2002
ΠΕΡΙΛΗΨΗ:
  Την τελευταία δεκαετία η Ελλάδα έχει παρουσιάσει σημαντική βελτίωση στην έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη. Σήμερα, η Ελλάδα βρίσκεται σε κατάσταση «γρήγορων ρυθμών» για να «προλάβει» τα υπόλοιπα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. σοτυς ανωτέρω τομείς. Η Ελλάδα εισέρχεται δυναμικά στους τομείς της έρευνας και τεχνολογίας στοχεύοντας στην καλύτερη ποιότητα ζωής των πολιτών της και ένα πολλά υποσχόμενα μέλλον.