ΚΕΝΤΡΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ &
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ


Μενού Επιλογών

Εκδηλώσεις
Newsletter
Βιβλιοθήκη
Συχνές Ερωτήσεις (FAQs)


Οδηγός Βέλτιστης Διαδρομής
Όνομα:
Κωδικός:

 

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ:
  ΙΝ047
ΤΙΤΛΟΣ:
  ΠΛΕΟΝΕΚΡΤΗΜΑΤΑ, ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ, ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ
ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ:
  REGIONAL INNOVATIVE SUPPORT RIS PROGRAMME
ΦΟΡΕΑΣ:
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΜΗΝΑΣ:
 
ΕΤΟΣ:
  1997
ΠΕΡΙΛΗΨΗ:
  Σκοπός του παρόντος τεύχους είναι η διερεύνηση των βασικών χαρακτηριστικών της οικονομικής διάρθρωσης της Περιφέρειας Θεσσαλίας, με βάση υπάρχοντα στοιχεία της δραστηριότητας των επιχειρήσεων στην περιοχή και ο προσδιορισμός των πλεονεκτημάτων, μειονεκτημάτων, δυνατοτήτων και κινδύνων των επιχειρήσεων της Περιφέρειας.