Μενού Επιλογών

ΚΕΤΑ Ηπείρου
Νέα - Ανακοινώσεις
Ανοιχτές Προκηρύξεις
Αρθρα
Εργαλειοθήκη
Τοπική Επιχ/τα
Μητρώο Συμβούλων
Εκδηλώσεις
Newsletter
Βιβλιοθήκη
Συχνές Ερωτήσεις

Οδηγός Βέλτιστης Διαδρομής
Όνομα:
Κωδικός:

   
 

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ:
  ΙΝ048
ΤΙΤΛΟΣ:
  RESULTS OF THE 2003 GREEK DY POLICY AREA A SCOREBOARD
ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ:
 
ΦΟΡΕΑΣ:
 
ΜΗΝΑΣ:
 
ΕΤΟΣ:
  2003
ΠΕΡΙΛΗΨΗ:
  Η αναφορά αυτή δίνει σαφή εικόνα των στόχων της Ελληνικής Προεδρίας σε σειρά θεμάτων (υγεία, παιδεία, ασφάλεια, κοινωνική πολιτική, οικονομική σύγκλιση, θέματα απασχόλησης, αγροτική πολιτική, αντιμετώπισης των προσφύγων, μεταφορές και συγκοινωνιακά προβλήματα, προστασία των καταναλωτών, ανταγωνιστικότητα, κοινωνία της πληροφορίας) και στη συνέχεια παρουσιάζονται οι αποφάσεις των συνεδρίων και ο βαθμός αποτελεσματικότητας σχετικά με τα ανωτέρω θέματα.

 

  
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Γ' ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
Ε.Π. "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ"
    © Copyright 2003-2007 KETA Epirus. All Rights Reserved