Μενού Επιλογών

ΚΕΤΑ Ηπείρου
Νέα - Ανακοινώσεις
Ανοιχτές Προκηρύξεις
Αρθρα
Εργαλειοθήκη
Τοπική Επιχ/τα
Μητρώο Συμβούλων
Εκδηλώσεις
Newsletter
Βιβλιοθήκη
Συχνές Ερωτήσεις

Οδηγός Βέλτιστης Διαδρομής
Όνομα:
Κωδικός:

   
 

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ:
  ΙΝ050
ΤΙΤΛΟΣ:
  EURPOPEAN TREND CHART ON INNOVATION THEMATIC REPORT START-UP OF TECHNOLOGY-BASED FIRMS
ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ:
  EUROPEAN COMMISSION
ΦΟΡΕΑΣ:
  EUROPEAN COMMISSION
ΜΗΝΑΣ:
  ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
ΕΤΟΣ:
  2002
ΠΕΡΙΛΗΨΗ:
  Ο στόχος αυτής της αναφοράς είναι η παρουσίαση όσο δυνατόν γίνεται περισσότερο μιας ολοκληρωμένης ανασκόπησης των τάσεων στα μέτρα των πολιτικών για την υποστήριξη, την δημιουργία και την ανάπτυξη επιχειρήσεων βασισμένων στην τεχνολογία, οι οποίες μπορούν να καθορισθούν ως οι νέες ή οι πολύ νέες επιχειρήσεις των οποίων οι κύριες δραστηριότητες είναι η ανάπτυξη, το μάρκετινγκ ή η εκμετάλλευση της τεχνολογίας.

 

  
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Γ' ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
Ε.Π. "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ"
    © Copyright 2003-2007 KETA Epirus. All Rights Reserved