ΚΕΝΤΡΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ &
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ


Μενού Επιλογών

Εκδηλώσεις
Newsletter
Βιβλιοθήκη
Συχνές Ερωτήσεις (FAQs)


Οδηγός Βέλτιστης Διαδρομής
Όνομα:
Κωδικός:

 

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ:
  ΙΝ053
ΤΙΤΛΟΣ:
  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΜΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ:
 
ΦΟΡΕΑΣ:
 
ΜΗΝΑΣ:
 
ΕΤΟΣ:
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ:
  1. Ακαθάριστη εγχώρια δαπάνη για επιστημονική και τεχνολογική έρευνα. 2. Το ερυνητικό δυναμικό της Ελλάδας 3. Κρατική χρηματοδότηση επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας 4. Τομέας κρατικών φορέων έρευνας 5. Τομέας ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 6. Η έρευνα στις επιχειρήσεις 1995-1997 7. Τομέας ιδιωτικών Ν.Π.Ι.Δ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα