ΚΕΝΤΡΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ &
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ


Μενού Επιλογών

Εκδηλώσεις
Newsletter
Βιβλιοθήκη
Συχνές Ερωτήσεις (FAQs)


Οδηγός Βέλτιστης Διαδρομής
Όνομα:
Κωδικός:

 

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ:
  Β0208
ΤΙΤΛΟΣ:
  E-MARKETING ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ:
  ΜΑΡΩ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ
ΦΟΡΕΑΣ:
  ROSILI
ΜΗΝΑΣ:
 
ΕΤΟΣ:
  2003
ΠΕΡΙΛΗΨΗ:
  Η πληροφόρική και οι νέες τεχνολογίες μετέβαλαν τη λειτουργία του κλασσικού μαρκετινγκ, παρέχοντας νέα εργαλεία για τη άσκηση του με στόχο την αύξηση της επιχειρησιακής αποτελεσματικότητας και την αναβάθμιση της ικανοποίησης των πελατών. Η υιοθέτηση σύγχρονών τεχνολογιών όπως, η ηλεκτρονική παρακολούθηση των σημείων πώλησης (EPOS), η χρήση έξυπνων καρτών (smart cards) και προγραμμάτων πιστότητας (loyalty programs), η εφαρμογή συστημάτων bar codes και Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων (GIS), η χρήση των πολυμέσων και το Διαδικτυακό Μαρκετινγκ, αποτελούν τα βασικά θέματα που συσχετίζουν την τεχνολογική εξέλιη με το μάρκετινγκ και εξετάζονται στο βιβλίο αυτό.