ΚΕΝΤΡΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ &
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ


Μενού Επιλογών

Εκδηλώσεις
Newsletter
Βιβλιοθήκη
Συχνές Ερωτήσεις (FAQs)


Οδηγός Βέλτιστης Διαδρομής
Όνομα:
Κωδικός:

 

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ:
  Β0211
ΤΙΤΛΟΣ:
  ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ:
  ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΡΑΓΚΟΣ
ΦΟΡΕΑΣ:
  ΕΚΔΟΣΕΙς ΑΘ. ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ
ΜΗΝΑΣ:
 
ΕΤΟΣ:
  2002
ΠΕΡΙΛΗΨΗ:
  Το ανα χείρας βιβλιο περιέχει (60) εφαρμογές Στατιστικών θεμάτων τα οποία αναλύονται βήμα προς βήμα με τη βοήθεια εντολών του Microsoft excel. Κάθε Στατιστικό θέμα συνοδεύεται από λεπτομεριακό Σχέδιο εντολών Εxcel, εξήγηση αυναρτήσεων, πίνακα εντολών Excel, έτσι ώστε να γίνεται ταχεία και εύκολη εφαρμογή των μεγάλων δυνατοτήτων του Excel. Τα θέματα του βιβλίου αναφέρονται στα εξής κεφάλαια: - Περιγραφικά Στατιστικά Μέτρα και Διαγράματα - Υπολογισμός Πιθανοτήτων - Κατανομές Πιθανοτήτων - Εκτιμητικά Διαστήματα Εμπιστοσύνης - Ελεγχος υποθέσεων - Απλή και πολλάπλη Γραμμική Παλινδρόμηση - Ανάλυση Διακύμανσης κατά (1) και (2) παράγοντες - Κριτήρια Ανεξαρτησίας - Ανάλυση Χρονολογικών σειρών - Δειγματοληψία Ανάλυση με χρήση SPSS