ΚΕΝΤΡΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ &
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ


Μενού Επιλογών

Εκδηλώσεις
Newsletter
Βιβλιοθήκη
Συχνές Ερωτήσεις (FAQs)


Οδηγός Βέλτιστης Διαδρομής
Όνομα:
Κωδικός:

 

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ:
  Β0212
ΤΙΤΛΟΣ:
  Η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ:
  Μ.Σ ΣΚΟΥΡΤΟΣ - Κ.Μ. ΣΟΦΟΥΛΗΣ
ΦΟΡΕΑΣ:
  ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΥΠΩΘΗΤΩ
ΜΗΝΑΣ:
 
ΕΤΟΣ:
  2001
ΠΕΡΙΛΗΨΗ:
  Η περιβαλλοντική κρίση αποτελεί για τον κοινωνικό επιστήμονα ένα φαινόμενο διττά παράδοξο: αφενός, οι ραγδαίοι ρυθμοί τεχνικής προόδου στη βιομηχανική παραγωγή δεν φαίνεται να οδηγούν στη μείωση των αρνητικών συνεπειών της μέσω της εαρμογής "καθαρών" τεχνολογιών αφετέρου, τα παγιωμένα πρότυπα συμπεριφοράς μας δεν δείχνουν να επηρεάζονται συλλογικά από τον καταιγισμό πληροφόρησης γιοα της αρνητικές περιβαλλοντικέςσυνέπειες τους. Ούτε η τεχνική δυνατότητα, ούτε απλά η πληροφόρηση φαίνεται να επαρκούν για να στηρίξουν την τόσο αναγκαία σήμερα στρατηγική περιβαλλοντικής προστασία.