ΚΕΝΤΡΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ &
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ


Μενού Επιλογών

Εκδηλώσεις
Newsletter
Βιβλιοθήκη
Συχνές Ερωτήσεις (FAQs)


Οδηγός Βέλτιστης Διαδρομής
Όνομα:
Κωδικός:

 

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ:
  Β0218
ΤΙΤΛΟΣ:
  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΝΧΑΝΙΚΗ Ι ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ:
  ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗς ΛΕΚΚΑΣ
ΦΟΡΕΑΣ:
  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΓΑΙΟΥ
ΜΗΝΑΣ:
 
ΕΤΟΣ:
  1996
ΠΕΡΙΛΗΨΗ:
  Η Διαχείριση υδάτικών πόρων ασχολειταί με την υδρολογία τις πηγές του νερού, την ταμίευση και μεταφορά του, την επεξεργασία για την αναβάθμιση της ποίοτητας του και την διανομή του. Το παρόν εγειρίδιο καλύπτει γενικά θέματα όπως την επεξεργασία δεδομένων, τα οικονομικά έργου και τους υπολογισμούς πληθυσμού. Θέματα σχετικά με τους υδατικούς πόρους όπως τη διαθέσιμότητα σε παγκόσμιο και τοπικοό επίπεδο.