Μενού Επιλογών

ΚΕΤΑ Ηπείρου
Νέα - Ανακοινώσεις
Ανοιχτές Προκηρύξεις
Αρθρα
Εργαλειοθήκη
Τοπική Επιχ/τα
Μητρώο Συμβούλων
Εκδηλώσεις
Newsletter
Βιβλιοθήκη
Συχνές Ερωτήσεις

Οδηγός Βέλτιστης Διαδρομής
Όνομα:
Κωδικός:

   
 

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ:
  ΙΝ00
ΤΙΤΛΟΣ:
  BUILDING AN INNOVATIVE ECONOMY IN EUROPE A review of 12 studies of innovative policy and practice in today's Europe
ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ:
  ENTERPRISE DIRECTORATE GENERAL
ΦΟΡΕΑΣ:
  EUROPEAN COMMISSION
ΜΗΝΑΣ:
 
ΕΤΟΣ:
  2001
ΠΕΡΙΛΗΨΗ:
  Η μελέτη αυτή περιλαμβάνει την περίληψη 12 αναφορών – η πρώτη από μια σειρά εργασιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις Πολιτικές που αφορούν την Καινοτομία. Εννέα από αυτές ασχολήθηκαν με την εξέταση των τάσεων και επιδράσεων της Ευρωπαϊκής Πολιτικής για την καινοτομία ή «έριξαν» αρκετό φως σε συγκεκριμένα θέματα ενδιαφέροντος – μερικά μάλιστα κάνουν χρήση και μιας Βάσης Δεδομένων σχετικά με την καινοτόμα δραστηριότητα σε επίπεδο επιχειρήσεων στην Ευρώπη, η οποία περιλαμβάνεται στην Κοινοτική Έρευνα για την Καινοτομία. Οι υπόλοιπες τρεις θέτουν συγκεκριμένες δράσεις κυρίως σχετικά με την χρηματοδότηση της Καινοτομίας, την προώθηση των τεχνικών καινοτόμου μάνατζμεντ στις μικρομεσαίες (ΜΜΕ) επιχειρήσεις και την ανάπτυξη περιφερειακών στρατηγικών για την καινοτομία. Όλες οι αναφορές εξυπηρετούν την καλύτερη κατανόηση της δυναμικής της Ευρωπαϊκής Καινοτομίας – τους μηχανισμούς της και τις δυνάμεις της.

 

  
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Γ' ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
Ε.Π. "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ"
    © Copyright 2003-2007 KETA Epirus. All Rights Reserved